Menu

Over ons

CAPI is het Consortium van Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten.

Sinds januari 2023 werken we met vijf Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG’en) aan het versterken van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur in het kader het programma voor Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid bij GGD’en (VIP, pijler 3).

Werkwijze

Thema’s en activiteiten

CAPI faciliteert 8 promotieonderzoeken en 8 jaaronderzoekers verspreid over de vijf AWPG’en. Daarnaast verzorgt CAPI een nascholingscyclus gericht op kennis over wetenschappelijk denken en onderzoek doen.

Om te zorgen dat resultaten van onderzoek door de GGD’en ook gedeeld worden organiseert CAPI jaarlijks het CAPI symposium. Op dit symposium wordt onderzoek door en voor GGD’en gepresenteerd.

Dit doen we allemaal binnen 9 thema’s op het gebied van infectieziekten.

Doel

Het doel van CAPI is het genereren en toepassen van wetenschappelijke kennis binnen GGD’en. Dat is nodig voor meer evidence based werken en voor het maken van evidence based beleid. Met behulp van deze wetenschappelijke kennis is het mogelijk om effectiever infectieziekte-uitbraken te voorkomen en te bestrijden in een continue veranderende wereld. Dit doel is door de stuurgroep van CAPI vastgelegd en uitgewerkt in een academiseringsplan.

Ons team

CAPI is een samenwerkingsverband tussen de vijf AWPG’en in Nederland met het thema Infectieziekten.
Dit betreft de werkplaatsen:

Meer informatie over de AWPG’en vind je op de websites van de AWPG’en.

Stuurgroep

De stuurgroep van CAPI bestaat uit een programmaleider en een programmacoördinator per AWPG. Ondersteuning door een management assistente en een communicatieadviseur maakt het team compleet.

Events

CAPI Café Wat is er nodig voor een succesvolle ZonMw aanvraag?

Op 21 mei van 12:00 tot 13:00 uur organiseren we weer een hybride CAPI Café. […]

 • Dr. Anja van der Schoor

  Programmacoördinator

  Programmacoördinator dr. Anja van der Schoor is werkzaam bij AWPG Lumens als programmacoördinator van CAPI.

  Daarnaast is zij werkzaam als kwartiermaker Infectieziektebestrijding voor AWPG Lumens, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden.

 • Dr. Ellen Generaal

  Programmacoördinator

  Dr. Ellen Generaal is secretaris van AWPG Sarphati Initiatief en postdoc onderzoeker bij het Team Onderzoek en Preventieontwikkeling van de afd. Infectieziekten van de GGD Amsterdam.

 • Dr. Jeannine Hautvast

  Programmaleider

  Dr. Jeannine Hautvast, Arts Maatschappij & Gezondheid is coördinator van AWPG AMPHI-Infectieziekten en werkt daarnaast als senior onderzoeker en docent bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

  Ze is daarnaast werkzaam bij GGD Gelderland-Zuid als arts bij infectieziektebestrijding en reizigersadvisering, en ze is opleider van AIOS in de 2e fase van de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.

 • Dr. Hélène Voeten

  Programmaleider

  Programmaleider Dr. Hélène Voeten is coördinator voor de GGD Rotterdam-Rijnmond van AWPG CEPHIR en leider van het thema CEPHIR – Infectieziekten.

  Ze houdt zich daarnaast als senior onderzoeker en bezig met onderzoek over de hele breedte van de infectieziektebestrijding.

 • Elfi Brouwers, MSc

  Programmacoördinator en secretaris

  Elfi Brouwers, MSc. werkt bij AWPG Mosa binnen GGD Zuid-Limburg in de functie van onderzoeker-epidemioloog als projectcoördinator.

  Ze is daarnaast promovendus met als onderwerp ‘preventie van hepatitis B, hepatitis C en hiv bij risicogroepen’.

 • Tessa van der Bruggen, MSc

  Programmacoördinator

  Tessa van der Bruggen, MSc Is werkzaam bij AWPG AMPHI-Infectieziekten als programmacoördinator van CAPI.

  Ze maakt daarnaast deel uit van de Regiegroep Onderzoek bij GGD Hart voor Brabant.

 • Dr. Janneke Heijne

  Programmaleider

  Dr. Janneke Heijne is projectleider van AWPG Sarphati Initiatief en hoofd van het Team Onderzoek en Preventieontwikkeling van de afd. Infectieziekten van de GGD Amsterdam.

 • Jonna Wijburg, MSc

  Programmacoördinator

  Programmacoördinator Jonna Wijburg, MSc. is werkzaam bij AWPG CEPHIR als programmacoördinator van CAPI.

  Ze maakt daarnaast deel uit van de onderzoeksgroep van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

 • Dr. Diane de Zwart

  Programmaleider

  Programmaleider dr. Diane de Zwart is senior onderzoeker bij AWPG Lumens.

  Daarnaast is zij werkzaam als arts bij infectieziektenbestrijding van de GGD Hollands Midden.

 • Prof.dr. Christian J.P.A. Hoebe

  Programmaleider en voorzitter

  Prof.dr. Christian J.P.A. Hoebe, MD PhD, Arts-epidemioloog Maatschappij & Gezondheid Infectieziektebestrijding is afdelingshoofd van AWPG Mosa binnen GGD Zuid-Limburg en is voorzitter en vakhoogleraar van de vakgroep sociale Geneeskunde bij de Universiteit Maastricht.

  Hij is daarnaast staflid bij de vakgroep Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie bij Maastricht UMC+ en het Chlamydia trachomatis referentie laboratorium.