Menu

CAPI Nieuwsbrief – juli 2024

Welkom bij de zomereditie van de CAPI Nieuwsbrief, de nieuwsbrief die is ontwikkeld om je te informeren over de activiteiten van CAPI, onze collega’s voor te stellen en relevante literatuur te delen. In deze editie vind je een save the date voor ons jaarlijkse CAPI Symposium. Na het grote succes van vorig jaar zijn wij erg enthousiast om het symposium opnieuw te organiseren, en wij hopen dat jij er ook bij bent! Verder maak je in deze editie kennis met twee van onze onderzoekers, Liën en Liesse. Daarnaast belichten we een wetenschappelijk artikel over het thema ethiek binnen computationele modellering. 

De CAPI nieuwsbrief zal een korte zomerpauze houden. In september zien we je graag weer, met een editie waarin we het komende CAPI Café zullen aankondigen. Alvast een voorproefje:  het Café zal gaan over het gebruik van AI modellen voor het voorspellen van infectieziekte-uitbraken! 

Namens de CAPI stuurgroep wensen wij jullie allemaal een hele fijne zomer! 

Veel leesplezier en tot in september! 

SAVE THE DATE! 30 januari 2025
Het CAPI Symposium – Besmettelijke kennis 

Wij zijn verheugd om het jaarlijkse CAPI Symposium opnieuw aan te kondigen! Op 30 januari 2025 verzamelen we ons in de Julianazalen in de Jaarbeurs – Utrecht, om ons te laten inspireren door de nieuwste kennis op het gebied van infectieziekte-onderzoek voor en door GGD’en. Klik hier voor meer informatie. 

Even voorstellen: Liesse Vanderhoven

Ik ben Liesse Vanderhoven, onderzoeker bij AWPG Mosa in het mooie Zuid-Limburg. Na mijn studies in European Public Health, en Public Policy and Human Development aan de Universiteit van Maastricht ben ik aan de slag gegaan bij de COVID-19 afdeling van de GGD Zuid Limburg. Daar heb ik ongeveer anderhalf jaar gewerkt als BCO-medewerker en trainer. Toen het einde van de COVID-19 afdeling in zicht kwam, werd mijn interesse gewekt door een vacature om een jaar onderzoek te doen binnen het thema infectieziekten. 

Sinds april 2023 werk ik als jaaronderzoeker bij CAPI, waar ik onderzoek doe naar de relatie tussen vaccinatiebereidheid en gezondheidsvaardigheden. Dit beviel zo goed dat ik in januari 2024 verder ben gegaan met dit onderzoek als PhD-onderzoeker bij CAPI. Momenteel richt ik mij op het betrekken van mensen met lage gezondheidsvaardigheden bij maternaal vaccinatieonderzoek. Dit proberen we via een persoonlijke aanpak, waarbij we ook assistentie aanbieden bij het invullen van de vragenlijst. Ik geniet ervan om de theoretische kant van het onderzoek te combineren met de praktische en menselijke kant, door in gesprek te gaan met nieuwe ouders bij de consultatiebureaus van de jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg.  

Dit onderwerp ligt me nauw aan het hart, aangezien er in Zuid-Limburg veel mensen te maken hebben met gezondheidsongelijkheden. Lage gezondheidsvaardigheden, waar ongeveer 1 op 4 Nederlanders mee kampt, lijken hier een duidelijk verband mee te hebben. Het is cruciaal dat iedereen de mogelijkheid heeft om op een passende manier te zijn betrokken te zijn bij de preventie van infectieziekten en hierbij geïnformeerde keuzes kan maken.  

Naast mijn werk ben ik graag bezig met muziek. Elke maandagavond speel ik gitaar en cuatro (een viersnarig Venezolaans instrument) in mijn Spaanse muziekgroep. Je vindt me ook vaak in de keuken of met een goed boek in mijn hand. Daarnaast ontspan ik graag in de natuur tijdens lange wandelingen en leef ik me elk weekend uit op de squashbaan. 

Even voorstellen: Liën van Ooijen

Mijn naam is Liën van Ooijen en ik ben begin 2024 gestart aan mijn jaaronderzoek bij CAPI. Naast dat ik HBO-verpleegkunde heb gestudeerd, heb ik ook de pre-master gezondheidswetenschappen en een master in International Public Health aan de Vrije Universiteit van Amsterdam behaald. Ik werk bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), dit is een onafhankelijke stichting die gehuisvest is bij GGD Amsterdam. Bij het LCR houd ik mij onder andere bezig met het herzien van protocollen, neem ik deel aan verschillende landelijke werkgroepen, houd ik internationale epidemieën nauwlettend in de gaten en beantwoord ik medische vragen van artsen werkzaam in de reizigersadvisering.  

Mijn jaaronderzoek heeft dan uiteraard ook een reizigers gerelateerd onderwerp. Tijdens mijn onderzoek zal ik de redenen identificeren waarom mensen de gegeven reisadviezen tijdens een reizigersconsult wel of niet opvolgen. Met de resultaten hoop ik een praktisch advies te kunnen opstellen voor de praktijk. Voordat ik begon bij het LCR, heb ik als reizigersverpleegkundige bij GGD Rotterdam-Rijnmond gewerkt. Met mijn praktijkervaring en mijn academische achtergrond past het onderwerp van het onderzoek dan ook goed bij mij. 

Naast dat ik op werkgebied ervaren en geïnteresseerd ben in de reizigersadvisering, ben ik zelf ook gek op reizen. Ik heb lange backpack reizen gemaakt naar verschillende werelddelen. Het liefst reis ik naar landen waar de cultuur compleet anders is dan die van Nederland. Mocht je advies nodig hebben over gezondheid tijdens het reizen, leuke bestemmingen of hostels, vraag het me gerust. 

Publicatie in de spotlight

Als vast onderdeel van de CAPI-nieuwsbrief lichten we een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel uit, dat voor de infectieziektebestrijding van belang is. Zo pik je altijd wat nieuwe kennis op als je onze nieuwsbrief leest.   

Behoefte aan meer? Bekijk hier een literatuur update van relevante recente artikelen. Deze publicaties sluiten aan bij de thema’s zoönose, antimicrobiële resistentie, SOA’s vaccinatie, uitbraakonderzoek, en infectieziekte-epidemiologie. Elke twee maanden selecteren wij nieuwe artikelen die relevant zijn voor onze lezers.  

In deze nieuwsbrief staat het artikel “Ethical frameworks should be applied to computational modelling of infectious disease interventions” in de spotlight. Dit artikel is geschreven door Cameron Zachreson, Julian Savulescu, Freya M. Shearer, Michael J. Plank, Simon Coghlan, Joel C. Miller, Kylie E.C. Ainslie en Nicholas Geard.  

Ethische frameworks moeten worden toegepast op computationele modellering van interventies op het gebied van infectieziekten

Het toepassen van computationele modellering om verspreiding van infectieziekten te stoppen of te beperken is, door de gevolgen voor het dagelijkse leven van mensen, geen ethisch neutrale activiteit. De interventie scenarios bevatten vaak ingewikkelde afwegingen, zoals vrijheid versus fysieke gezondheid of individuele autonomie versus solidariteit. Als deze afwegingen niet expliciet meegewogen worden, lopen modellen het risico om omstreden ethische keuzes over het hoofd te zien, wat kan leiden tot een verhoogd risico op onbedoelde gevolgen.  

Dit artikel is onderdeel van een internationale poging om epidemiologische modellen te verbeteren, met als doel de onbedoelde gevolgen van infectieziekten interventies te verminderen. De auteurs beargumenteren dat de risco’s op onbedoelde gevolgen verminderd kunnen worden als modeleurs beter bekend zijn met ethische frameworks, en ze de mogelijkheid hebben om expliciet rekening te houden met de relevante waarden in hun modellen. Het voorstel is dat experts op het gebied van ethiek binnen de publieke gezondheid zorgen voor een conceptuele basis om deze capaciteit te ontwikkelen. Het artikel wordt afgesloten met een beschrijving van praktische stappen om de capaciteit voor ethisch bewuste modeleren te vergroten. Daarnaast benadrukken ze dat het incorpereren van ethische frameworks vraagt om samenwerking tussen modelleurs, en experts op onder andere het gebied van ethiek van de publieke gezondheid, gedragsinterventies, en sociale determinanten van gezondheid. Door ethische bewustwording te creëren, zal de impact van onbedoelde gevolgen bij interventies verminderen, waardoor de interventie een grotere kans heeft om te slagen. 


Wil je meer weten over CAPI? Neem een kijkje op onze website en volg ons op LinkedIn.

Tot de volgende nieuwsbrief!
De CAPI stuurgroep

Overzicht

Datum: 4 juli 2024