Menu

CAPI Nieuwsbrief – mei 2024

Wat leuk dat je de mei-editie van de CAPI nieuwsbrief leest! Deze nieuwsbrief is bedoeld om jou op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen binnen CAPI, relevante wetenschappelijke artikelen te delen en onze CAPI collega’s voor te stellen.

In deze editie van de nieuwsbrief delen we opnieuw een recent gepubliceerd artikel. Ook kan je je in deze nieuwsbrief aanmelden voor het CAPI Café op 21 mei, en vind je een terugblik op de CAPI kick-off die op 18 april heeft plaatsgevonden. Verder maken we kennis met programmaleider Hélène Voeten en PhD’er Chrissy Moonen.

Bedankt voor je interesse in CAPI en veel leesplezier!

De CAPI Projectcoördinators

Aanmelden voor het CAPI Café op 21 mei

Het doen van een succesvolle ZonMw aanvraag vanuit een GGD kan best ingewikkeld zijn. Daarom organiseren wij op dinsdag 21 mei een CAPI Café van 12:00-13:00, met het thema ‘Wat is er nodig voor een succesvolle ZonMw aanvraag?’. Tijdens deze editie geeft Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid bij GGD Hollands-Midden en voorzitter van diverse programmacommisies van ZonMw, een kijkje achter de schermen bij een ZonMw commissie. Dit geeft de CAPI Café deelnemers waardevolle inzichten in het beoordelingsproces bij een ZonMw commissie. Ook zullen er tips & tricks gedeeld worden over hoe je jouw ZonMw aanvraag kansrijker maakt. Anja van der Schoor, post-doc onderzoeker en kwartiermaker IZB bij AWPG Lumens, zal vanuit haar ervaring met het schrijven van aanvragen de discussie met Sjaak de Gouw op gang brengen. Dit CAPI Café heeft wederom een interactieve insteek, wat deelnemers de mogelijkheid geeft om vragen te stellen.

Ben jij er ook bij op dinsdag 21 mei? Meld je dan hier aan. Je kunt het CAPI Café online of fysiek bij GGD Hollands Midden volgen. Let op: voor fysieke deelname is een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Even voorstellen: Hélène Voeten

Ik ben Hélène Voeten, senior onderzoeker bij de GGD Rotterdam-Rijnmond en werkplaatsleider voor CEPHIR-Infectieziekten. Als epidemioloog en cultureel antropoloog vind ik het waardevol om kwantitatief en kwalitatief onderzoek te verbinden. Dat doe ik nu al zo’n 17 jaar met veel plezier bij de afdeling infectieziekten van de GGD. Daarvoor heb ik 10 jaar bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidzorg van het Erasmus MC gewerkt, waar ik ben gepromoveerd op soa en seksuele gezondheid in Kenia.

Bij de GGD heb ik me altijd beziggehouden met onderzoek dat een link heeft naar gedrag, zoals handhygiëne in instellingen, antibiotica-voorschrijfgedrag van huisartsen en determinanten van testen of vaccineren. In de coronapandemie heb ik ook uitbraakonderzoek gedaan. Dat vond ik erg leuk omdat je een soort detective bent die transmissiepatronen opspoort met behulp van sequencing.

Ik ben super blij met de VIP-gelden voor onderzoek, zodat we nu een groot en divers team hebben met enthousiaste onderzoekers en begeleiders. Ik hoop dat via CAPI steeds meer GGD’ers de weg weten te vinden naar onderzoek en dat dit zich vertaalt in een meerwaarde voor de uitvoeringspraktijk.  

In mijn vrije tijd verslind ik literaire romans, gemiddeld wel 1 per week. Ik ga graag naar musea en culturele uitjes, en ik hou van koken en bakken. Maar het liefste maak ik lange wandelingen in de natuur waarbij ik vogels aan hun zang probeer te herkennen (lang leve de Merlin app!) en plantjes probeer te identificeren (Obsidentify app). Ook bezoek ik de botanische tuin in Utrecht geregeld, waarbij de vlindertuin mijn favoriet is! (zie foto) 

Terugblik: CAPI kick-off

Op 18 april brachten we de onderzoekers van 2024 samen met de stuurgroep en de PhD’s van 2023 tijdens de CAPI kick-off in Den Bosch. De bijeenkomst werd gestart met een welkomstwoord en introductie over CAPI door voorzitter Prof.dr. Christian Hoebe. Daarna gaven de PhD’s en jaaronderzoekers van 2024 een pitch over hun onderzoeksplannen.

Het enthousiasme van onderzoekers en de grote diversiteit aan onderzoeksthema’s maakten het erg energiek en interessant! Na de pitches was het tijd voor een sociale activiteit om elkaar nog wat beter te leren kennen. De onderzoekers en stuurgroepleden deden fanatiek mee aan de CAPI Pubquiz, waarmee we middag afsloten.

Voorafgaand aan de kick-off organiseerden we een ochtendbijeenkomst voor de jaaronderzoekers van 2023, die zich inmiddels in de afrondende fase van hun onderzoek bevinden. Het doel van de bijeenkomst was om de take-home messages van elk jaaronderzoek te delen en om samen na te denken over het verspreiden van die bevindingen naar verschillende doelgroepen.

Op die manier helpen we elkaar om onderzoeksresultaten op de juiste plekken te laten landen. Voor de PhD’ers gestart in 2023 was een intervisie georganiseerd, waar zij met elkaar hun traject en eventuele knelpunten konden bespreken en tips & tricks uit konden wisselen.

Wij kijken terug op een succesvolle CAPI dag!

CAPHRI Research Day 2023 (Jonathan Vos Photography)

Even voorstellen: Chrissy Moonen, CAPI PhD’er bij AWPG Mosa

Ik ben Chrissy Moonen, onderzoeker bij AWPG Mosa in het zonnige Zuid-Limburg. Na mijn bachelor Gezondheidswetenschappen en master Health Education and Promotion aan de Universiteit van Maastricht ben ik een jaar gaan rondreizen in Australië. Toen COVID-19 om de hoek kwam kijken, heb ik samen met mijn vriend nog één van de laatste vluchten naar huis weten te pakken. Bij thuiskomst ben ik als BCO’er/beleidsmedewerker bij GGD Zuid-Limburg aan de slag gegaan. De mogelijkheid deed zich voor om onderzoek te gaan doen naar COVID-19 binnen de grensregio. Als (half-Belgische) inwoonster van een grensregio met een interesse voor onderzoek heb ik deze kans met beide handen aangegrepen!

Momenteel doe ik als CAPI PhD’er onderzoek naar hepatitis B en C (en hiv) opsporing onder migranten. Een héél ander onderwerp. Wat ik zo leuk vind aan deze PhD is de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk door toepassing van diverse onderzoeksmethodieken.

Op dit moment werk ik aan een kwalitatief onderzoek over hoe we de seksuele gezondheidszorg toegankelijker kunnen maken voor migrant mannen die seks hebben met mannen (MSM). Daarnaast bieden we momenteel hepatitis B/C en hiv testen aan bij de tuberculosescreening voor migranten. Het verbeteren van onze zorg voor kwetsbare groepen vind ik een mooie uitdaging en hier zet ik mij graag voor in.  

Als ik niet aan het werk ben, dan vind je mij buiten met mijn modderhanden in de moestuin, aan het kampvuur met vrienden, of ben ik aan het wandelen met onze trouwe viervoeter Funs. Verder kom ik mijn energie graag kwijt in de sportschool of tijdens een potje volleybal. 

Publicatie in de spotlight

Als vast onderdeel van de CAPI nieuwsbrief lichten we een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel uit, dat voor de infectieziektebestrijding van belang is. Zo pik je altijd wat nieuwe kennis op als je onze nieuwsbrief leest.

Behoefte aan meer? Bekijk hier een literatuur update van relevante recente artikelen. Deze publicaties sluiten aan bij de thema’s zoönose, antimicrobiële resistentie, seksuele gezondheid, vaccinatie, uitbraakonderzoek, en infectieziekte-epidemiologie. Elke twee maanden selecteren wij nieuwe artikelen die relevant zijn voor onze lezers.

In deze nieuwsbrief staat het artikel “SARS-CoV-2 vaccination uptake in six ethnic groups living in Amsterdam, the Netherlands: A registry-based study within the HELIUS cohort” in de spotlight. Dit artikel is geschreven door Sophie Campman, Anders Boyd, Liza Coyer, Janke Schinkel, Charles Agyemang, Henrike Galenkamp, Anitra Koopman, Felix Chilunga, Maarten Schim van der Loeff, Lieke van Houtum, Tjalling Leenstra, Karien Stronks, en Maria Prins.

SARS-CoV-2 vaccinatie opkomst onder zes etnische groepen in Amsterdam, Nederland: Een registratie-gebaseerd onderzoek binnen het HELIUS cohort

Mensen met een migratieachtergrond zijn onevenredig zwaar getroffen door SARS-CoV-2. Zo hebben ze te maken gehad met hogere infectie-, ziekenhuisopname-, en sterftecijfers. Daarom is vaccinatie tegen SARS-CoV-2 specifiek in deze groepen van groot belang. Eerder onderzoek binnen het HELIUS cohort heeft aangetoond dat de SARS-CoV-2 vaccinatiebereidheid lager was onder mensen met een Surinaamse (Hindoestaans en Creools), Ghanese, Turkse en Marokkaanse achtergrond dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond.

Echter op het moment van het meten van de vaccinatiebereidheid tussen november 2020 en maart 2021 was het nog onduidelijk of en in hoeverre de daadwerkelijke vaccinatieopkomst zou verschillen tussen etnische groepen. Daarom hebben we in deze studie de SARS-CoV-2 vaccinatieopkomst vergeleken tussen zes etnische groepen in Amsterdam. Om dit te onderzoeken hebben we data van het multi-etnische HELIUS cohort gekoppeld aan SARS-CoV-2 vaccinatie registratiedata van de GGD Amsterdam. Vaccinatieopkomst was gedefinieerd als het hebben ontvangen van minimaal één dosis van de SARS-CoV-2 basisserie tussen 6 januari 2021 (de start van de COVID-19 vaccinatiecampagne) en 6 september 2021 (net nadat alle volwassenen in Nederland een vaccinatie hadden kunnen krijgen).

In totaal hebben we data geanalyseerd van 19,006 HELIUS deelnemers met een mediane leeftijd van 53 jaar. De SARS-CoV-2 vaccinatieopkomst was het hoogst onder de Hindoestaanse groep (60.3%), gevolgd door de Nederlandse (59.6%), Ghanese (54.1%), Turkse (47.7%), Creoolse (43.0%), en Marokkaanse (35.8%) groepen. Na correctie voor leeftijd, geslacht, ervaren sociale steun en comorbiditeiten was de vaccinatieopkomst lager in de groepen met een Creoolse, Ghanese, Turkse, en Marokkaanse achtergrond vergeleken met de Nederlandse groep.

Hoewel de bereidheid om te vaccineren tegen SARS-CoV-2 lager was onder de Hindoestaanse groep, was de daadwerkelijke vaccinatieopkomst vergelijkbaar met die van de Nederlandse groep. De resultaten van dit onderzoek benadrukken dat het essentieel is om preventiestrategieën gericht op het bevorderen van de vaccinatieopkomst en het verminderen van barrières voor vaccinatie af te stemmen op de behoeften van specifieke doelgroepen. Deze aanpak kan niet alleen bijdragen aan het beperken van de ernstige gevolgen van COVID-19, maar ook aan het sturen van toekomstige vaccinatiecampagnes tegen andere infectieziekten of toekomstige pandemieën. 


Wil je meer weten over CAPI? Neem een kijkje op onze website en volg ons op LinkedIn.

Tot de volgende nieuwsbrief!
De CAPI stuurgroep

Overzicht

Datum: 7 mei 2024